شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

معرفي واحد  آمار

مرکز بهداشت شميرانات

 

واحد مذکور با يک نفر پرسنل رسمي با هدف حفظ و ارتقاء نظام جمع آوري ، دسترسي ، ثبت و تحليل اطلاعات فعاليت ميکند و تحت نظارت مستقيم رِياست مرکز بهداشت انجام وظيفه مِي نمايد .

در مراکز تابعه نِيز با تعِين ِيک رابط آمارِي که اغلب از کارکنان واحد بهداشت خانواده آن مرکز مِيباشد غِير از امور موظف خود ،فعالِيت هاِي جارِي خود را که شامل ثبت اطلاعات ،  تنظِيم فرم مراجعِين سرپاِيِي ،جمع آورِي آمار و اطلاعات دِيگر .طبق جدول پیشنهادی پایگاهها سوم ،مراکز شهری چهارم و مراکزی دارای خانه بهداشت پنجم هرماه امارها را به واحد های ستادی تحویل میدهند.

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.