پنج شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٦ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

شرح وظایف واحد آمار :

جمع آوری ، بررسی و آنالیز فرمهای آماری به صورت ماهیانه و ارسال آن به واحد آمار معاونت

جمع بندی اطلاعات وآمارعملکردهای مختلف مراکز بهداشتی درمانی

 تجزیه و تحلیل و تهیه اطلاعات آماری به صورت سه ماهه و ارائه پسخوراند لازم

بازدید و نظارت ازمراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بررسی صحت آمارهای ارسال شده

ارسال پسخوراندهای لازم به مراکز تحت پوششآموزش و برنامه ریزی برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ در سطح منطقه

جمع آوری و ثبت مرگ و میر شهرستان در نرم افزار ثبت مرگپیگیری و ارائه گزارش عملکرد مرکز بهداشت و درمان شهرستان

همكاري با ارگانهاي مختلف جهت برطرف كردن نيازهاي آماري

تهیه گزارشات ماهانه حاوی پیشرفت کار ، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی درباره هر یک از موضوعات مورد بررسی ،تهیه برنامه جامع عملیاتی

همکاری با دیگر واحدهای ستادی درجهت پیشبرد برنامه های آماری

 شرکت در جلسات دفتر ریاست –شورای کارشناسی

 جلسات با واحد های تابعه –شرکت در جلسات معاونت بهداشت

آموزش چهره به چهره رابطین آماری در خصوص مشکلات آماری در پایان هر ماه و پیگیری رفع مشکلات

 همکاری با واحد گسترش در انجام طرحهای مختلف از جمله طرح سر شماری

 تهیه عملکرد مقایسه ای جهت تحویل به ریاست محترم مرکز

نظارت بر برد سرپرستی مراکز

ارائه گزارش عملکرد مراجعین سر پایی و ارسال فید بک به مراکز

آموزش نیروهای بدو خدمت

تهیه امتیازات چک لیست بازدید و تحویل به معاونت

تهیه شاخصها و عملکرد و تحویل به معاونت

تهیه جدول بازدید

پیگیری تلفنی مراکز جهت رفع اشکالات مربوط به فرم مراجعین سرپایی و ثبت مرگ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.