شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

جدول برآورد جمعیت مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهری – روستائی   سال 1394

 

شهرستان

سال 94

جمع

شهري

روستايي

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

شمال

2043972

1002719

1041253

2043972

1002719

1041253

-

-

-

شرق

1798866

908617

890249

1798866

908617

809249

-

-

-

شميرانات منطقه 1 شهري

482091

236962

245129

482091

236962

245129

-

-

-

شميرانات

37562

19544

18018

25998

13417

12581

11564

6127

5437

دماوند

96070

49586

46484

80626

40939

39687

15444

8647

6797

پاكدشت

288903

148277

140626

255883

131050

124833

33020

17227

15793

فيروزكوه

33353

16441

16912

23569

11480

12089

9784

4961

4823

ورامين

518709

270711

247998

455780

231760

224020

62929

38951

23978

پیشوا

67853

34340

33513

51836

26036

25800

16017

8304

7713

جمع كل

5367379

2687197

2680182

5218621

2602980

2534641

148758

84217

64541

 

 

-         بدلیل اینکه سرشماری مناطق روستائی در سال 94  به پایان نرسیده است  ، مجبور به محاسبه برآورد جمعیت   بر اساس جمعیت سرشماری سال  90 مرکز آمار شدیم .

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.