چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧ - 
 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهای ستادی > واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد 
 
 

 

معرفی واحد

 

واحد سلامت روانی ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد ستاد شبکه بهداشت شمیرانات از سال 1392 به عنوان واحد مستقل از واحد مبارزه با بیماری ها منفک و شروع به فعالیت نمود .

این واحد متشکل از یک کارشناس مسئول و یک کارشناس در سطح ستاد می باشد، و همچنین 8 روانشناس که تحت عنوان کارشناس سلامت روان و رفتار در مراکز تحت پوشش مشغول ارائه خدمات روانشناختی می باشند .

از اهداف بلند مدت این واحد مبتنی بر سیاست های کلی سلامت در سند چشم انداز 20ساله و منطبق بر بیانات مقام معظم رهبری، ارتقا شاخص های سلامت روان جامعه می باشد.

مشخصات پرسنل ستادی:

                                                                  

علی اکبربرزگر جعفری

کارشناس مسئول واحد سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد               

کارشناس ارشد مشاوره

سابقه کار:12سال

شروع فعالیت در مرکز بهداشت شمیرانات سال 1385

10سال سابقه تدریس در کلاس های پیش از ازدواج

 ToT (مربی مربیان) در مهارت های فرزند پروری و مهارت های زندگیو حمایتهای روانی در بلایا

حدیث سلطانی خورشید

کارشناس واحد سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

کارشناس ارشد مشاوره

سابقه کار:9سال

ToT  (مربی مربیان) در مهارت های فرزند پروری و مهارت های زندگی و حمایتهای روانی در بلایا

 

شرح وظايف كارشناس مسئول واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد:

مديريت واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد

نظارت بر عملكرد كارشناسان ، سلامت روان ، سلامت اجتماعي و اعتياد

شركت در جلسات مديريتي و برنامه ريزي دانشگاهي ، استاني و كشوري

پايش برنامه هاي كارشناسان و نظارت بر عملكرد

برنامه ريزي در جهت رسيدن به اهداف برنا مه هاي واحد

 

شرح وظايف كارشناس سلامت روان :

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3-     تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات بهداشت رواني

4-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه بهداشت رواني در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان

5-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه بهداشت روان

6-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

7-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت روان

8-     تشكيل كميته بهداشت روان

9-     برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان

10- نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشگيري از خودكشي و ثبت موارد

11- نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا

12- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي بهداشت روان ارسال به ستاد معاونت

13- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي بهداشت روان

شرح وظايف كارشناس پيشگيري از سوء مصرف مواد و اعتياد:

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه  برگزاري دوره هاي پيشگيري از مصرف دخانيات در سطح مركز يا شبكه بهداشت

3-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

4-     تهيه و تدوين متون آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

5-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در سوء مصرف مواد در جمعيت تحت پوشش

6-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد

7-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

8-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد

9-     تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد

10- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر

11- نظارت بر اجراي برنامه هاي مراكز ترك دخانيات و ارسال آمار به ستاد

12- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در مراكزگذري

13- جمع آوري آمار مراكز درمان متادون مركز مشاوره رفتاري و مراكز گذري و ارسال به ستاد معاونت

14- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون

15- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت

16- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

17- نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از مصرف الكل

 

شرح وظايف كارشناس سلامت اجتماعي:

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه برنامه هاي سلامت اجتماعي در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3-     تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات سلامت اجتماعي

4-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه سلامت اجتماعي  در جمعيت تحت پوشش برنامه

5-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه سلامت اجتماعي

6-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

7-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي سلامت اجتماعي

8-     تشكيل كميته سلامت اجتماعي

9-     برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي پايلوت و كشوري كودك آزاري و اصول رفتار با كودكان

10- نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري

11- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي سلامت اجتماعي ارسال به ستاد معاونت

12- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي مربوطه

 

روزهای حضور

محل خدمت

گرایش

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد

گرایش

رشته تحصیلی کارشناسی

نام و نام خانوادگی

ردیف

شنبه تا پنج شنبه

مرکز بهداشت امامزاده قاسم

بالینی

روانشناسی

بالینی

روانشناسی

نسیم گرامی زادگان

 

1

شنبه تا پنج شنبه فشم به جز

دوشنبه ها  در میگون

مراکز بهداشت فشم و میگون

بالینی

روانشناسی

بالینی

روانشناسی

مینا بهرامی

2

 

شنبه تا چهار شنبه

مرکز بهداشت لواسان

بالینی

روانشناسی

بالینی

روانشناسی

محمد بیگ بابایی

3

 

روزهای زوج دربند

روزهای فرد درکه

مراکز بهداشت دربندو درکه

بالینی

روانشناسی

بالینی

روانشناسی

معصومه بارانی

4

 

شنبه تا دو شنبه قائم

سه شنبه تا پنج شنبه سوهانک

مراکز بهداشت سوهانک و قائم

بالینی

روانشناسی

بالینی

روانشناسی

لیلا توحید لو

5

 

شنبه تا پنج شنبه

مرکز بهداشت چیذر

بالینی

روانشناسی

بالینی

روانشناسی

انوشه طهماسبی

6

 

شنبه تا پنج شنبه

مرکز بهداشت نیکو

بالینی

روانشناسی

بالینی

روانشناسی

آنا سیفی فتح

7

شنبه تا پنج شنبه

مرکز بهداشت ازگل

بالینی

روانشناسی

بالینی

روانشناسی

یاسمین روشنی

8

مشخصات نیروهای سلامت روان و رفتار

 

شرح وظايف کارشناس سلامت روان و رفتار

1.       آموزش مهارت های فرزندپروری

2.       آموزش مهارت های زندگی

3.       آموزش های خود مراقبتی در حوزه سلامت رواني، اجتماعي و اعتیاد

4.       غربالگری تکمیلی در سوء مصرف مواد، مداخله مختضر و پیگیری

5.       خدمات روانی-اجتماعی در درمان سوء مصرف کنند گان مواد

6.       آموزش های روانشناختی کاهش آسیب اعتیاد

7.       آموزشهای روانشناختي به بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي (غيرسايكوز)

8.       آموزش گروهی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک

9.       آموزش گروهی بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک

10.    پیشگیری از خودکشی

11.    پیشگیری از خودکشی مجدد

12.    مشاوره های عمومی

13.    غربالگري تكميلي سلامت اجتماعی

14.    ارائه حمایتهای روانی –اجتماعی به بزرگسالان

15.    ارائه حمایتهای روانی اجتماعی به کودکان

16.    مداخلات جامعه محور در مديريت عوامل خطر سلامت اجتماعی

 

بسته های خدمتی

بسته خدمتی پزشک                                            

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

فایل شماره 4

فایل شماره 5

 

بسته خدمتی کارشناسان روان و رفتار

بسته آموزش و راهنمای عمل

چک لیست ارزیابی کارشناس سلامت روان

حمایت های روانی در بلایا

دستورالعمل چک لیست تیم سلامت

راهنمای آموزش های روانشناختی

 

بسته خدمتی راقبین سلامت

چک لیست ارزیابی  مراقب سلامت

بسته آموزشی و راهنمای عمل مراقب سلامت خانواده

 

متون و دستورالعمل های روان

 

دستورالعمل های اجرایی پیشگیری از خودکشی

 

پیشگیری خودکشی-پزشک عمومی

پیشگیری خودکشی-آموزش و پرورش

پیشگیری خودکشی بهورز

فرم گزارش خودکشی

 

متون مراقبین سلامت-سلامت روان

 

فصل 1 تا9

ارتقاء سواد سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد

آشنایی با چارچوب برنامه های حوزه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد

شناسایی گروههای هدف و ارزیابی خانوار

برقراری ارتباط با گروهها

مروری بر اختلالات شایع روان پزشکی

مراقبت و پیگیری

آموزش

آموزش به گروهها و ترغیب مشارکتها

حمایتهای روانی،اجتماعی در حواث و بلایا

 

کلیدی ترین نکات در تربیت فرزند

چگونه فرزندم را در برابر اعتیاد مراقبت کنم؟

سوء رفتار با کودک

 

نوجوان سالم من

راهنمای آموزشگر

راهنمای والدین

فرمهای آموزشی

 

فرمهای آموزشی

فرم ثبت فعالیتهای آموزشی

فرم ثبت اختلالات روانپزشکی

 

دستورالعمل ها

 

دستورالعمل اجرایی مدل اجتماع محورارتقای سلامت اجتماعی

دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش درمان

دستورالعمل رفتار باکودک در بخش بهداشت

 

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
                                                                                                    
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.