سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - 
1 2 3
منو اصلی
 
 

 

مسؤل مرکز:سیاوش بهنام

آدرس:

میدان گلندوک، خ نجار کلا پائین، رو به روی مسجد

26542626

 

شرح کامل خدمات واحدهای مختلف مرکز بهداشتی درمانی لواسان

 

1.  مسئول مرکز: نظارت،مدیریت و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

2. واحد پذیرش: صدور قبض به بیماران طبق تعرفه های دولتی و راهنمایی مراجعین

3. پزشکان تیم سلامت: تشکیل پرونده سلامت و تکمیل فرم ارزیابی و معاینه برای کلیه مراجعین، ویزیت بیماران مراجعه کننده به مرکز، پذیرش ارجاعات از خانه های بهداشت، اجرای برنامه سیاری از خانه های بهداشت ، پی گیری بیماران، ویزیت بیماران توسط پزشکان شیفت عصر و شب

4. واحد داروخانه: تنظیم فرم درخواست دارویی و تأمین داروهای مورد نیاز، نگهداری و تحویل دارو به بیماران، تنظیم داروهای سیاری و ثبت گزارشات موجودی مصرفی داروها در دفاتر و آمار ماهیانه

5  . دندانپزشکی: آموزش بهداشت دهان و دندان، معاینه مراجعین و گروههای هدف و ارائه خدمات دندانپزشکی همکاری با بهداشت مدارس آموزش و معاینه دانش آموزان تحت پوشش، تکمیل آمار ماهیانه

6. بهداشت خانواده: سرشماری و تهیه زیج حیاتی و تکمیل وقایع حیاتی،

- تشکیل پرونده خانوار و ارائه خدمات به مادران باردار و کودکان( مراقبت روتین،غربالگری هیپوتیروئید،واکسیناسیون،آموزش تغذیه و بهداشت دهان و دندان،ثبت کلیه خدمات در دفاترممتد،و ارائه آمار ماهیانه ،فصلی واستخراج شاخص های بهداشتی)

- بهداشت باروری(تشکیل پرونده برای زنان شوهر دار،غربالگری سرطان پستان،پاپ اسمیر،مراقبت پیش از بارداری،)

- مراقبت از سالمندان(آموزش،مراقبت و تشکیل پرونده برای افراد بالای 60 سال و ارجاع به پزشک)

-برنامه ریزی جهت انجام سیاری از خانه های بهداشت تحت پوشش

7. واحد آزمایشگاه: پذیرش و انجام آزمایشات بیماران و گروه های هدف،کسبه و کارگران واحد بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای،همکاری در طرح غربالگری بیماری دیابت با واحد مبارزه با بیماری ها

8.کاردان مربی: آموزش به بهورزان،نظارت برخدمات ارائه شده درخانه های بهداشت طبق چک لیست ارزیابی،پیگیری مشکلات ،درخواستهای خانه های بهداشت ،جمع آوری ،کنترل وارسال آمارماهیانه وفصلی ،ثبت وقایع حیاتی واستخراج شاخصهای بهداشتی

9. واحدتزریقات وپانسمان: انجام تزریقات وپانسمان بیماران وثبت خدمات دردفترروزانه وارائه آمارماهیانه

10. واحد بهداشت محیط: کلرسنجی روزانه وثبت نتایج آن،بازدیدازاماکن تهیه وتوزیع موادغذایی،صدورکارت بهداشتی،رسیگی به شکایات واخطارها،بازدیدازخانه های بهداشت،مدارس،مساجد،ثبت کلیه خدمات دردفاتروگزارش آمارماهیانه واستخراج شاخصها

11. واحدبهداشت حرفه ای: بازیدازکارگاههای تحت پوشش،تشکیل پرونده کارگاهی وکشاورزان،انجام معاینات وارجاع به پزشک ،ثبت کلیه خدمات دردفاتر،گزارش آمارعملکرد

12. واحدپیشگیری ومبارزه بابیماریها: درخواست ،توزیع واکسن موردنیازمرکزوخانه های بهداشت،انجام طرحهای کشوری غربالگری وبیماریابی،تشکیل پرونده ومراقبت ازبیماران،آموزش به مراجعین وگروههای هدف وبهورزان،بازدیدازخانه های بهداشت ،جمع بندی آمار وارسال به شمیرانات

13. واحدبهداشت مدارس: تکمیل پرونده مدارس مروج سلامت ،بازدیدازمدارس تحت پوشش،برنامه ریزی جهت آموزش به دانش آموزان واولیاء درمدارس،انجام معاینات غربالگری وارزیابی مقدماتی نوآموزان بدو ورود به مدرسه وپایه هفت وده

14. واحدآموزش بهداشت: تهیه جدول گانت براساس برنامه نیازسنجی وتعیین مشکلات اولی منطقه،پذیرش وآموزش به دانشجویان دوره کارآموزی،ثبت کلیه خدمات درفاترآموزشی وارائه آمارماهیانه

  15.واحدجلب مشارکت مردمی: برنامه ریزی جلسات آموزشی هفتگی طبق کتابچه های موجود ،تهیه طرح درس ، آموزش فصلنامه رابطین،تکمیل پرونده های رابطین،همکاری رابطین باواحدهای مختلف درمرکزبهداشت واطلاع رسانی مطالب بهداشتی به جمعیت تحت پوشش

ردیف

اطلاعات

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت

13292

2

تعداد خانوارهای تحت پوشش

4400

3

تعداد خانه های تحت پوشش

27

4

تعداد کل پرسنل

9

 

5

 

تعداد دانش آموز

دختر

1548

پسر

1852

 

 

6

 

 

 

 

تعداد مدارس

 

ابتدایی

11

متوسطه اول

7

متوسطه دوم

4

هنرستان

3

پیش دانشگاهی

0

7

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

315

8

تعداد مساجد

18

9

تعداد کارگاههای تحت پوشش بهداشت حرفه ای

247

 
 

 

 

خانه بهداشت

 

 

جمعیت تحت پوشش

 

 

سال ساخت

 

 

مساحت

 

 

فاصله تا مرکز

 

 

وضعیت مالکیت ساختمان

 

 

سال نوسازی

 

 

 

 

 

آدرس

 

 

تلفن

 

خانه بهداشت سبو

 

 

265

 

 

1394

 

 

75

 

 

4

 

 

 

 

واگذاری

 

 

-

 

 

روستای تیمورآباد

 

 

26506336

 

 

 

 
 

 

 

خانه بهداشت

 

 

جمعیت تحت پوشش

 

 

سال ساخت

 

 

مساحت

 

 

فاصله تا مرکز

 

 

وضعیت مالکیت ساختمان

 

 

سال نوسازی

 

 

 

 

 

آدرس

 

 

تلفن

 

خانه بهداشت کندعلیا

 

 

585

 

 

1353

 

 

130

 

 

6

 

 

 

دولتی

 

 

1395

لواسان - میدان گلندوک - خیابان شهید جعفری - روستای کند - میدان اصلی - حنب دهیاری - خانه بهداشت کند

 

26553880

 

 

 

خانه بهداشت

 

 

جمعیت تحت پوشش

 

 

سال ساخت

 

 

مساحت

 

 

فاصله تا مرکز

 

 

وضعیت مالکیت ساختمان

 

 

سال نوسازی

 

 

 

 

 

آدرس

 

 

تلفن

 

خانه بهداشت افجه

 

 

528

 

 

1368

 

 

200

 

 

7

 

 

 

 

واگذاری

 

 

1393

 

 

روستای افجه - روبروی دهیاری

 

 

26555450

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.