شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی واحدهای ستادی >  واحدامور دارويي > طبقه بندي داروهاي مجاز و غير مجاز 
 
 

        

 

 

طبقه بندی داروها از نظر عارضه روي جنين

گروهA:
مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین برای سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. شواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد.
گروهB:
مطالعات در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است، ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد.
گروهC:
مطالعات در حیوانات نشان داده است که این دارواثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست . با اینحال منافع استفاده ازدارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشدیا اینکه هیچ گونه مطالعه ای درحیوانات و یا مطالعات کافی درانسان وجود ندارد.
گروهD:
شواهدی مبنی بر وجود خطربرای جنین انسان وجود دارد ولی دربعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده ازآن را اجتناب ناپذیر نمایدودرمقابل منافع دارو خطرات احتمالی داروراباید پذیرفت.
گروه X:
مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای حنینی بوده است یا عوارض جانبی گزارش شده موید ایجاد خطرات در جنین است. به دلیل این خطرات به طور واضح  مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است .

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.