جمعه ٠٢ تير ١٣٩٦ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی واحدهای ستادی > واحد بهداشت حرفه ای 
 
 

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

 1. انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات ، معادن ، مشاغل کشاورزی و خدمات در محدوده تحت پوشش .

2. شناسایی وارزشیابی ، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار در زمینه (شیمیایی ،فیزیکی ،بیولوژیکی

،ارگونومیکی )

3. اجرای برنامه های ابلاغی از معاونت بهداشت در محدوده تحت پوشش و ارسال گزارش عملکرد آن پس از اجرا به معاونت

4. بررسی مشکلات واصله از مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشت حرفه ای و تجزیه و تحلیل آن به منظور رفع و

بهبود مشکلات ارائه شده و باز خوراندآن به معاونت

 5. بررسی وضعیت موجود وتوزیع نیروی انسانی ،مواد ،تجهیزات در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای مربوطه

6. جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل شاخصهای مربوطه از واحدهای تابعه (بخش دولتی و خصوصی )و تعیین اولویتها

،اهداف و استراتژیهای اجرائی

7. هماهنگی با سازمانهای ذیربط (درون بخش و برون بخش ) مانند فرمانداری – بخشداری – دهداری – کشاورزی و .... در

رابطه با توسعه فعالیتهای بهداشت حرفه ای

8. برگزاری دوره های آموزشی جهت کلیه گروههای هدف (کارشناسان بهداشت حرفه ای و بهورزان – کارفرما – کارگران

و......)

9. برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط محیط کار و انجام معاینات شاغلین برای کلیه مشاغل

 10. اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه عوامل زیان آور محیط کار

 11 .استاندارد سازی محیط کار ،اندازه گیری ،نمونه برداری در کارگاههای تحت پوشش به منظور کنترل و حذف عوامل زیان

آور محیط کار

 12. برنامه ریزی و نظارت و پایش درزمینه توسعه و تاسیس تشکیلات بهداشت حرفه ای و طب کار در کارخانجات و

مراکزتابعه

 13. نظارت بر اجرای معاینات کارگری در بخش دولتی و خصوصی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و طب

کار

 14. مشارکت در برگزاری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS)ومدیریت بحران – ارزیابی ریسک – HSEو

ایزوهای مرتبط با آن

 15. بررسی استعلامهای واصله و رسیدگی به شکایات از واحدهای تولیدی (صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات )

16. معرفی و همکاری با مراجع قضائی در خصوص رسیدگی به تخلفات صنایع

17. جمع آوری ،آنالیز و ارسال به موقع آمار ،شاخصها و فعالیتهای بهداشت حرفه ای به مراجع بالاتر مطابق با فرمهای مصوب

و ارجاع بازخوراند به مراکز تابعه 18. همکاری با واحد بیماریها و... در طرحهای مختلف

19. انجام سایر وظایف مربوط به شغل که بر حسب مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود. 

 

چک لیست های واحد بهداشت حرفه ای

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.