چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦ - 
1 2 3
منو اصلی
 
 

 اهداف کلان مرکز بهداشت شمیرانات

•G1: ارتقاء شاخص های عملکردی
•G2: بهبود ارائه خدمات درمانی از طریق سیستم ارجاع و پزشک خانواده
•G3: ارتقاء سطح دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی
•G4: ارتقاء سطح آموزش گروه پزشکی مطابق با برنامه های دانشگاه
•G5: ارتقاء سطح توانمندی کارکنان

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.