چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ - 
 
1 2 3
منو اصلی
 
 

شرح وظايف واحد بهداشت محيط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات:‌

الف )‌‌برنامه ريزي

تدوين برنامهجامع عملياتي در سطح ستاد شبکه 

تدوين طرح جامع عملياتي در سطح مراكز بهداشتي درماني

تدوين برنامه برنامه طرح بسيج سلامت نوروزي

تدوين برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي روده اي با اولويت التور

تدوين برنامه مراسم گراميداشت روز بهداشت محيط (يازدهم اسفند هر سال )

ب ) نظارت و پايش

 پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني شهری و روستایی

پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت

نظارت بر عملكرد تأسيسات آبرساني شهري وروستائي

نظارت برعملكرد تأسيسات فاضلاب

نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

نظارت بر عملكرد موسسات سمپاشي وضدعفوني اماكن عمومي

نظارت بر عملكرد آموزشگاههاي بهداشت اصناف

 نظارت بر عملكرد موسسات پرتو پزشكي

ج ) هماهنگي

1-   هماهنگيدرونبخش

هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ، پمفلت وتراكت

هماهنگي با واحد مبارزه با بيماريها درخصوص پيشگيري ومهار بيماريهاي روده اي و اپيدمي

هماهنگي با واحد تغذيه وتنظيم خانواده درخصوص برنامه هاي كنترل نمكهاي يد دار و غني سازي آرد

هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسي وضعيت بهداشتي مدارس و موسسات آموزشي و توزيع شير درمدارس

هماهنگي با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسي ميزان فلورايد در آب آشاميدني

 هماهنگي با آزمايشگاه كنترل مواد غذائي درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام پاسخ

  2-  هماهنگي برون بخش

            هماهنگي با  فرمانداري شمیرانات وبخشداريهای رودبار قصران و لواسانات وجاجرود  

هماهنگي با مراجع قضائي درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و جرائم مرتبط با بهداشت موادغذائي     

هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص تعطيل واحدهاي متخلف   

هماهنگي با شركت آب وفاضلاب شهري وروستائي

هماهنگي با شهرداري منطقه1     

هماهنگي با اتاق اصناف و اتحاديه هاي مربوط

هماهنگي با سازمان زندانها بمنظور بررسي وضعيت بهداشتي زندان اوین

هماهنگي با سازمان ورزش در خصوص وضعيت بهداشتي استخرهاي شناو مراكز تفريحي ورزشي

ه‍ ) اقدامات اجرائي

اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي

اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي

اجراي طرح سالمسازي  بوفه هاي مدارس

اجراي برنامه شهر سالم وروستاي سالم

 اجراي دستور العملهاي واصله از معاونت امور بهداشتی دانشگاه

 اجراي طرح حذف جوش شيرين ازنان توليدي نانوائي ها

اجراي حكم تعطيل واحدهاي متخلف

توقيف مواد غذائي فاسد وغيرمجاز

ارجاع پرونده واحد هاي صنفي متخلف به مراجع قضائي وتعزيرات حكومتي

اجراي برنامه هاي بهسازي محيط روستاها با اولويت سرويس بهداشتي وآبخوري مدارس ، توالتهاي روستائي ، دفع زباله وفاضلاب

برپائي نمايشگاههاي بهداشت محيط و موادغذائي به مناسبت هاي مختلف (  هفته سلامت ، روز بهداشت محيط و ...)

رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه بهداشت محيط ، مواد غذائي ، فاضلاب ، زباله و ...

ج ) آموزش

آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محيط در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

آموزش متصديان واحدهاي صنفي مرتبط با مواد غذائي و اماكن عمومي از طريق برگزاري جلسات آموزشي و آموزشگاههاي اصناف

آموزش دانشجويان بهداشت محيط دانشكده بهداشت از طريق تدريس در كارگاههاي بهداشت مواد غذائي و ارتقاء كيفيت

 آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي

آموزش رابطين

د) بازديد وكنترل

بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي و اماكن مسير راهها ( رستورانها واغذيه فروشي ها و ..)

بازديد از مراكز بهداشتي درماني ، درمانگاهها وبيمارستانها

بازديد از مراكز پرتو پزشكي

بازديد از استخرها ي شنا و باشگاههاي ورزشي

بازديد از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراكز انتظامي

بازديد از مدارس وموسسات آموزشي و پرورشي

بازديد از كارگاهها و كارخانجات مواد خوراكي وبهداشتي

بازديد از كارخانه هاي توليد يخ

بازديد از مراكز مشاوره ترك دخانيات

بازديد از  ايستگاههاي مترو   

كنترل مواد غذائي ، آشاميدني از طريق نمونه برداري وارسال به آزمايشگاههاي غذا ودارو

كنترل آب آشاميدني شبكه آبرساني شهري وروستائي از طريق كلر سنجي وانجام نمونه برداري از آب

كنترل نمكهاي يد دار درمراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي از طريق يد سنجي

كنترل نانهاي سنتي تهيه شده در واحدهاي صنفي نانوائي از نظر وجود جوش شيرين

              كنترل آب استخرهاي شنای منطقه تحت پوشش  از نظر كدورت ، كلر باقيمانده و آلودگي ميكروبي

كنترل موادغذائي مورد عرضه در بوفه هاي مدارس

كنترل اقلام خوراكي ، آشاميدني  وارداتي در سطح عرضه از نظر مجوزهاي لازم وتاريخ توليد وانقضاء

 

ه) ارزشيابي

ارزشيابي دوره اي مراکز بهداشتی درمانی تابعه و خانه های بهداشت

برگزاری آزمون دوره ای از قوانین و دستور العملهای بهداشت محیط جهت کارشناسان بهداشت محیط

اجرای برنامه رتبه بندی بهداشتی رستورانها و چلوکبابی ها در منطقه تحت پوشش

ح) جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

تكميل فرمهاي آماري درمراكز بهداشتي درماني

جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي ازمراكز بهداشتي درماني   

 تهيه كارنامه عملكرد شش ماهه وساليانه

ارسال بازخوراندآمار و فعاليت هاي انجام شده به مراکز بهداشتی درمانی

تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي از مراكزبهداشتی درمانی ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل

ارسال آمار عملكرد شش ماهه وساليانه  

ط) عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها وجلسات كارگروه وگروههاي كارشناسي

-     عضويت درکارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شمیرانات

 -    دبیر کارگروه پدافند غیرعامل شهرستان شمیرانات

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
                                                                                                    
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.