دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧ - 
 
1 2 3
منو اصلی
 
 

واحد بهورزی

شرح وظیفه کارشناس امور بهورزی شبکه

1.همكاري در نيازسنجي آموزشي بهورزان

2.برگزاري جلسات آموزشي / بازآموزي ويژه بهورزان

3.برگزاري جلسات هماهنگي بهورزي ( شوراهاي بهورزي ) در شبکه بهداشت

4.حضور فعال در جلسات آموزشي / بازآموزي شهرستان

5.همكاري در برگزاري آزمونهاي بهورزي شهرستاني

6.همكاري در برگزاري جشن بهورزي در شهرستان

7.همكاري در انتخاب بهورز نمونه در شبکه بهداشت

8.همكاري در جذب نيروي داوطلب بهورزي در منطقه تحت پوشش

9.شركت در اجتماعات روستايي ، جلسات شوراي بهداشت به منظور توجيه و جلب مشاركت مردم

10.برنامه ريزي و نظارت مستمر بر عملكرد بهورزان در منطقه تحت پوشش ، تهيه گزارش و پسخوراند به واحدهای فنی ستاد شبکه ،رييس مركز بهداشتي درماني و مربی مربوطه ، پيگيري موارد مشكل دار و ارسال پسخوراند به معاونت بهداشتی –واحد آموزش بهورزی

11.ارسال آمار و اطلاعات برنامه

12.تدوين / تاليف مطالب آموزشي در زمينه مسايل بهداشتي

13.نظارت بر اخلاق / انضباط بهورزان

14.نظارت بر اجراي برنامه هاي ادغام يافته در سيستم

15.همکاری در تهیه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت درج در فصلنامه بهورزی

16.تهیه و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهداشتی و قابل محاسبه از زیج حیاتی و برنامه ریزی مداخله ای در جهت بهبود شاخصهای بهداشتی شهرستان

17.برگزاری کارگاههای آموزشی

18.نظارت بر ورود اطلاعات زیج حیاتی در برنامه نرم افزاری HNIS

19.آموزش و بازآموزی مراقبین سلامت و تیم سلامت مستقر در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده

20.همکاری با واحدهای فنی ستاد شبکه در نظارت بر عملکرد مراقبین سلامت در پایگاههای سلامت مستقر در حاشیه شهرها

21.انجام ساير امور محوله با نظر کارشناس مسئول آموزش بهورزی ستاد معاونت بهداشت

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
                                                                                                    
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.