چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ - 
 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهای ستادی > واحدگسترش شبكه 
 
 

 

معرفی کارکنان واحد 

جلب مشارکت مردمی 

بهورزی 

نیروی انسانی 

پزشک خانواده 

طرح گسترش 

آموزش و بازآموزی 

واحد آموزش کارکنان

 

 

شرح وظايف كارشناسان مسئول گسترش شبكه:

1_ تعيين پراكندگي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات كافي و پوشش واحدها ي بهداشتي

2_ پيشنهاد اصلاح دفترطرح گسترش ،ايجاد،حذف ويا تبديل واحدها

3_ نظارت براجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي، ادغام خدمات و هماهنگي واحدها

4_ بررسي وتطبيق نيروي انساني منظورشده براي واحدهاي و پيشنهاد اصلاح تشكيل آنها

5_ بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدها وپيگيري تامين آنها

6_ توضيع نيرو بر اساس فرم سرانه مراجعه واحدها

7_ آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت طبق فرم مربوطه

8_ نظارت بر وضعيت تجهيزات و جمع آوري نيازها و پيگيري خريد تا حصول نتيجه در صورت اعتبار

9_ نظارت بر نحوه ارايه خدمات واحدهاي تابعه

10_ برنامه ريزي آموزشي جهت بهورزان با هماهنگي واحدها و نظارت بر حسن اجراي آن

11_ بررسي زيج حياتي وتجريه وتحليل شاخص ها

12_ تهيه و تدوين برنامه جامع عملياتي و نظارت بر اجراي آن

13_ هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي در جهت راه اندازي واحدهاي جديد ارائه دهنده خدمات

14_ نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي واحد گسترش شبكه

15_ انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق

 

درضمن از امور محوله و زيز مجموعه واحد گسترش :

_بيمه روستايي

_ امور بهورزي

_ نيروي انساني

_ جلب مشاركت مردمي

هر كدام براي خود شرح وظايف جدا گانه اي دارند.

 

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
                                                                                                    
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.