چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧ - 
 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > رویدادها > برنامه کلینیک مرکز طالقانی 
 
 

برنامه حضور پزشکان هیات علمی و معاونت بهداشتی در کلینیک تخصصی

مرکز خدمات جامع سلامت طالقانی*-  شبکه بهداشت و درمان شمیرانات

 

 

ایام هفته

تاریخ

تخصص

پزشک متخصص

دستیارپزشکی خانواده

جمعه

97/04/01

 

 

 

شنبه

97/04/02

زنان -داخلی

خانم دکتر ...آقای دکتر صادقی

خانم دکتراصفهانی - آقای دکتر هاشمی

یکشنبه

97/04/03

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

آقای دکتر رضایی

دوشنبه

97/04/04

اطفال-زنان

خانم دکتر کرباسیان-خانم دکتر اهدایی وند

آقای دکتر اعرابی - خانم دکتر آزادی

سه شنبه

97/04/05

داخلی

خانم دکتر لوک زاده

خانم دکتر نیک بخت

چهارشنبه

97/04/06

 

 

 

پنج شنبه

97/04/07

 

 

 

جمعه

97/04/08

 

 

 

شنبه

97/04/09

زنان -داخلی

خانم دکترآجری-خانم دکتر کاظم پور

خانم دکتر نیک بخت - آقای دکتر اعرابی

یکشنبه

97/04/10

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

خانم دکتر اصفهانی

دوشنبه

97/04/11

اطفال-زنان

خانم دکتر کرباسیان-خانم دکتر اهدایی وند

آقای دکتر هاشمی -خانم  دکترآزادی

سه شنبه

97/04/12

داخلی

خانم دکتر باقری

آقای دکتر رضایی

چهارشنبه

97/04/13

 

 

 

پنج شنبه

97/04/14

 

 

 

جمعه

97/04/15

 

 

 

شنبه

97/04/16

زنان -داخلی

خانم دکتر...-خانم دکتر طاهرخانی

خانم دکتر اصفهانی- آقای دکتر اعرابی

یکشنبه

97/04/17

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

خانم دکتر نیک بخت -آقای دکتر هاشمی

دوشنبه

97/04/18

اطفال-زنان

خانم دکتر کرباسیان-خانم دکتر اهدایی وند

آقای دکتر رضایی -خانم  دکترآزادی

سه شنبه

97/04/19

 

 

 

چهارشنبه

97/04/20

 

 

 

پنج شنبه

97/04/21

 

 

 

جمعه

97/04/22

 

 

 

شنبه

97/04/23

زنان -داخلی

خانم دکتر...-آقای دکتر پیر صالحی

خانم دکتر نیک بخت - آقای دکتر رضایی

یکشنبه

97/04/24

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

آقای دکتر هاشمی

دوشنبه

97/04/25

اطفال-زنان

خانم دکتر کرباسیان-خانم دکتر اهدایی وند

آقای دکتر اعرابی -خانم  دکتر آزادی

سه شنبه

97/04/26

داخلی

خانم دکتر اخلاقی

خانم دکتر اصفهانی

چهارشنبه

97/04/27

 

 

 

پنج شنبه

97/04/28

 

 

 

جمعه

97/04/29

 

 

 

شنبه

97/04/30

زنان -داخلی

خانم دکترمریدی-خانم دکتر فاطمی زاده

خانم دکتر اصفهانی - آقای دکتر هاشمی

یکشنبه

97/04/31

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

آقای دکتر اعرابی

 
شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
                                                                                                    
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.