پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧ - 
 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > رویدادها > برنامه کلینیک مرکز طالقانی 
 
 

برنامه حضور پزشکان هیات علمی و معاونت بهداشتی در کلینیک تخصصی

مرکز خدمات جامع سلامت طالقانی*-  شبکه بهداشت و درمان شمیرانات

ایام هفته

تاریخ

تخصص

پزشک متخصص

دستیارپزشکی خانواده

یکشنبه

97/07/01

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

آقای دکتر اعرابی

دوشنبه

97/07/02

اطفال-زنان

خانم دکتر کرباسیان-خانم دکتر اهدایی وند

آقای دکتر زمان زاده- خانم دکتر نارویی

سه شنبه

97/07/03

داخلی

خانم دکتر لوک زاده

آقای دکتر رضایی و آقای دکتر کاووسی

چهارشنبه

97/07/04

 

 

 

پنج شنبه

97/07/05

کلینیک شنوایی سنجی

کلینیک شنوایی سنجی بیمارستان لقمان-ساختمان شماره 4- 8:30-13

خانم دکتر نارویی-خانم دکتر ابوعلی

جمعه

97/07/06

 

 

 

شنبه

97/07/07

زنان -داخلی

خانم  دکترآجری - خانم دکتر کاظم پور

خانم دکتر ابوعلی-خانم دکتر نارویی و آقای دکتر اعرابی

یکشنبه

97/07/08

         اطفال

خانم پوربختیاران(مرکز همایون)

خانم دکتر مقصودی

دوشنبه

97/07/09

اطفال- زنان

خانم دکتر اهدایی وند- خانم دکتر کرباسیان

خانم دکتر موسوی-آقای دکتراصفهانی  و آقای دکتر کاووسی

سه شنبه

97/07/10

داخلی

خانم دکتر باقری

آقای دکتر هاشمی و آقای دکتر حسینی(کلینیک شنوایی سنجی ....آقای دکتر رضایی)

چهارشنبه

97/07/11

 

 

 

پنج شنبه

97/07/12

کلینیک شنوایی سنجی

کلینیک شنوایی سنجی بیمارستان لقمان-ساختمان شماره 4- 8:30-13

خانم دکتر موسوی-خانم دکتر مقصودی

جمعه

97/07/13

 

 

 

شنبه

97/07/14

زنان -داخلی

خانم دکتر...-خانم دکتر اخلاقی

خانم دکتر آزادی-خانم دکتر ابوعلی و آقای دکتر زمان زاده

یکشنبه

97/07/15

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

آقای دکتر رضایی

دوشنبه

97/07/16

اطفال-زنان

خانم دکتر کرباسیان-خانم دکتر اهدایی وند

آقای دکتر اعرابی و آقای دکتر حسینی-خانم دکتر مقصودی

سه شنبه

97/07/17

داخلی

خانم دکتر فاطمی زاده

خانم دکتر اصفهانی و آقای دکتر کاووسی

چهارشنبه

97/07/18

 

 

 

پنج شنبه

97/07/19

کلینیک شنوایی سنجی

کلینیک شنوایی سنجی بیمارستان لقمان-ساختمان شماره 4- 8:30-13

آقای دکتر زمان زاده و آقای دکتر کاووسی

جمعه

97/07/20

 

 

 

شنبه

97/07/21

زنان -داخلی

خانم دکترمریدی  -خانم دکتر طاهرخانی

خانم  دکتر نارویی-خانم دکتر آزادی و خانم دکتر اصفهانی

یکشنبه

97/07/22

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

خانم دکتر ابوعلی-آقای دکتر هاشمی

دوشنبه

97/07/23

اطفال-زنان

خانم دکتر اهدایی وند- خانم دکتر کرباسیان(مرکز همایون)

خانم دکتر موسوی-خانم دکتر نارویی و آقای دکتر حسینی

سه شنبه

97/07/24

     داخلی

آقای دکترپیر صالحی

خانم دکتر مقصودی و آقای دکتر رضایی

چهارشنبه

97/07/25

 

 

 

پنج شنبه

97/07/26

کلینیک شنوایی سنجی

کلینیک شنوایی سنجی بیمارستان لقمان-ساختمان شماره 4- 8:30-13

خانم دکتر اصفهانی و خانم دکتر آزادی

جمعه

97/07/27

 

 

 

شنبه

97/07/28

داخلی

خانم دکتر...

آقای دکتر هاشمی و خانم دکترموسوی

یکشنبه

97/07/29

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

خانم دکتر آزادی و آقای دکتر زمان زاده

شنبه

97/07/30

زنان-اطفال

  خانم دکتر اهدایی وند خانم دکتر کرباسیان                          

-  خانم دکتر مقصودی- خانم دکتر نارویی

 

*خانم دکتر پوربختیاران در تاریخ 97/07/08 در مرکزهمایون  به اتفاق خانم دکتر مقصودی حضور دارند.

*خانم دکتر کرباسیان در تاریخ 97/07/23 در مرکز همایون به اتفاق خانم دکترنارویی وآقای دکتر حسینی حضوردارند.

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
                                                                                                    
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.