جمعه ٢٦ مرداد ١٣٩٧ - 
 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > رویدادها > برنامه کلینیک مرکز طالقانی 
 
 

برنامه حضور پزشکان هیات علمی و معاونت بهداشتی در کلینیک تخصصی

مرکز خدمات جامع سلامت طالقانی*-  شبکه بهداشت و درمان شمیرانات

ایام هفته

تاریخ

تخصص

پزشک متخصص

دستیارپزشکی خانواده

دوشنبه

1/5/97

اطفال-زنان

خانم دکتر کرباسیان -خانم دکتر اهدایی وند

آقای دکتر حسینی ، دکتر اعرابی- خانمها  دکتر آزادی و دکتر ابوعلی

سه شنبه

2/5/97

داخلی

خانم دکتر لوک زاده

آقای دکتر کاوسی وخانم  دکتر اصفهانی

چهارشنبه

3/5/97

 

 

 

پنج شنبه

4/5/97

 

 

 

جمعه

5/5/97

 

 

 

شنبه

6/5/97

زنان -داخلی

....... – آقای دکتر صادقی

خانم دکترنیکبخت و خانم دکترمقصودی - آقای دکتر حسینئ وخانم دکترآزادی

یکشنبه

7/5/97

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

اقای دکتر کاوسی و آقای دکتر هاشمی

دوشنبه

8/5/97

اطفال-زنان

خانم دکتر کرباسیان - خانم دکتر اهدایی وند

آقای دکتر زمان زاده و آقای دکتر اعرابی - خانم دکتر نارویی و خانم دکتر اصفهانی

سه شنبه

9/5/97

داخلی

خانم دکتر باقری

خانم دکتر موسوی و آقای دکتر رضایی

چهارشنبه

10/5/97

 

 

 

پنج شنبه

11/5/97

 

 

 

جمعه

12/5/97

 

 

 

شنبه

13/5/97

زنان -داخلی

خانم دکترآجری- خانم دکتر کاظم پور

خانم دکترنیکبخت - خانم دکتر نارویی وخانم دکتر آزادی

یکشنبه

14/5/97

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

 خانم دکتر ابوعلی و  آقای دکتر رضایی

دوشنبه

15/5/97

زنان

خانم دکتر اهدایی وند

خانم دکترمقصودی

سه شنبه

16/5/97

داخلی

خانم دکتر طاهرخانی

آقای دکترهاشمی وآقای دکتر  زمان زاده

چهارشنبه

17/5/97

 

 

 

پنج شنبه

18/5/97

 

 

 

جمعه

19/5/97

 

 

 

شنبه

20/5/97

زنان -داخلی

خانم دکتر...-خانم دکتر محمودیه

آقای دکتر کاوسی و خانم دکتر  مقصودی-  خانم دکتر ابوعلیو خانم دکترنیکبخت

یکشنبه

21/5/97

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

آقای دکتر زمان زاده و آقای دکتر رضایی

دوشنبه

22/5/97

اطفال-زنان

خانم دکتر کرباسیان-خانم دکتر اهدایی وند

خانم دکتر اصفهانی و خانم دکتر موسوی-خانم دکتر نارویی  

سه شنبه

23/5/97

داخلی

خانم دکتر اخلاقی

آقای دکتر رضایی و آقای حسینی

چهارشنبه

24/5/97

 

 

 

پنج شنبه

25/5/97

 

 

 

جمعه

26/5/97

 

 

 

شنبه

27/5/97

زنان -داخلی

خانم دکترمریدی-خانم دکتر فاطمی زاده

خانم دکتر نارویی-خانم دکترنیکبخت  و خانم دکتر اصفهانی

یکشنبه

28/5/97

اطفال

خانم دکتر پوربختیاران

آقای دکتر کاوسی و اقای دکتر اعرابی

دوشنبه

29/5/97

اطفال-زنان

خانم دکتر کرباسیان-خانم دکتر اهدایی وند

اقای دکتر هاشمی و آقای دکتر زمان زاده - خانم دکتر موسوی

سه شنبه

30/5/97

داخلی

آقای دکترپیر صالحی

خانم دکتر ابوعلی و خانم دکتر آزادی

چهارشنبه

31/5/97

 

 

 

 

 

 
شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
                                                                                                    
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.